Tin nổi bật

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

  • Định hướng phát triển của PHÚC ĐỨC trở thành Tập đoàn kinh doanh Bất Động Sản.

  • Đầu tư - Phát triển các dự án có quy mô lớn tập trung tại TP.HCM và các đô thị trong phạm vi cả nước.

  • Phát triển và mở rộng hệ thống chi nhánh, văn phòng đại diện PHÚC ĐỨC trên toàn quốc.