Thư Chúc Mừng Năm Mới Của Thủ Tướng Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Tấn Dũng

Ngày 27/12/2010 Thư Chúc Mừng Năm Mới của Thủ Tướng Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Tấn Dũng

新闻