Sàn bất động sản

Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất thổ cư
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 64 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ đỏ


Giá: 5,5 Triệu /m2

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất thổ cư
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 48 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ đỏ


Giá: 5,5 Triệu /m2

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất thổ cư
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 40 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ đỏ


Giá: 5,5 Triệu /m2

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán nhà cấp 4
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 24 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: giấy tay


Giá: 350 Triệu

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán nhà cấp 4
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 36 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: giấy tay


Giá: 250 Triệu

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất thổ cư
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 80 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ đỏ


Giá: 6 Triệu /m2

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất thổ cư sổ đỏ riêng
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 180 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ đỏ


Giá: 6 Triệu /m2

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán nhà cấp 4
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 40 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: giấy tay


Giá: 320 Triệu

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất thổ vườn
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 115 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: giấy tay


Giá: 4 Triệu /m2

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán nhà tạm đang ở
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 97 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ đỏ


Giá: 350 Triệu

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất thổ vườn sổ đỏ riêng
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 122 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ đỏ


Giá: 600 Triệu

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán nhà cấp 4 đang ở.
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 52 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: giấy tay


Giá: 200 Triệu

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất thổ cư
Vị trí: Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè
Quy mô:
Diện tích: 420 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ đỏ


Giá: 6 Triệu /m2

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán đất Liên Cơ
Vị trí: Từ Liêm
Quy mô:
Diện tích: 51 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ hồng


Giá: 130 Triệu /m2

Xem chi tiết
Chủ đầu tư:
Dự án: Bán gấp đất phân lô Mỹ Đình
Vị trí: Cầu Diễn
Quy mô:
Diện tích: 50 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: Sổ hồng