Sàn bất động sản

Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, A-2, DA Tái Định Cư Q.7, mặt tiền, Bắc, Tân Hưng, Quận 7
Vị trí: A-2 DA Tái Định Cư Q.7, P. Tân Hưng
Quy mô:
Diện tích: 90 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, A-80, DA Trung Sơn, mặt tiền, Đông Nam, Bình Hưng, Bình Chánh
Vị trí: A-80 DA Trung Sơn, P. Bình Hưng
Quy mô:
Diện tích: 120 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, A13-12, DA Cotec Phú Xuân, mặt tiền, Đông, Phú Xuân, Nhà Bè
Vị trí: A13-12 DA Cotec Phú Xuân, P. Phú Xuân
Quy mô:
Diện tích: 100 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, H-7, Cty Phát Triển Nhà Chợ Lớn, mặt tiền, Tây Nam, Phú
Vị trí: H-7 Cty Phát Triển Nhà Chợ Lớn, P. Phú Mỹ
Quy mô:
Diện tích: 200 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, E-16, DA Vạn Hưng Phú, mặt tiền, Đông, Phú Xuân, Nhà Bè
Vị trí: E-16 DA Vạn Hưng Phú, P. Phú Xuân
Quy mô:
Diện tích: 345 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, M-15, DA Thái Sơn 2, mặt tiền, Bắc, Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: M-15 DA Thái Sơn 2, P. Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 140 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, R-12, DA Thái Sơn Giai đoạn 2, mặt tiền, Bắc, Phước
Vị trí: R-12 DA Thái Sơn Giai đoạn 2, P. Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 208 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, DA Hai Thành, mặt tiền, Đông Nam, P. Bình Trị Đông, Bình Tân
Vị trí: P. P. Bình Trị Đông
Quy mô:
Diện tích: 110 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, E-14, DA Thái Sơn 1, mặt tiền, Bắc, Xã Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: E-14 DA Thái Sơn 1, P. Xã Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 250 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, M-12, DA Thái Sơn 1 ( BQP), mặt tiền, Tây Nam, xã Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: M-12 DA Thái Sơn 1 ( BQP), P. xã Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 250 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, M-27, DA Vạn Phát Hưng Phú Mỹ, mặt tiền, Tây Nam, Phú Mỹ, Quận 7
Vị trí: M-27 DA Vạn Phát Hưng Phú Mỹ, P. Phú Mỹ
Quy mô:
Diện tích: 126 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, Lô H-4, DA Phú Mỹ Chợ Lớn, mặt tiền, Tây, Phú Mỹ, Quận 7
Vị trí: Lô H-4 DA Phú Mỹ Chợ Lớn, P. Phú Mỹ
Quy mô:
Diện tích: 120 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, Cty XD Thương Mại Diệu Hiền, mặt tiền, Quang Trung, Phú Thứ- Quận
Vị trí: , Quang Trung, P. Phú Thứ- Quận Cái Răng-TP CT
Quy mô:
Diện tích: 1555.8 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, B-56, DA Him Lam Q2, mặt tiền, Tây, Bình An, Quận 2
Vị trí: B-56 DA Him Lam Q2, P. Bình An
Quy mô:
Diện tích: 217.4 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, C-39, Khu 34ha Thạnh Mỹ Lợi, Long Hải Bảo, mặt tiền, Bắc, Thạnh Mỹ
Vị trí: C-39 Khu 34ha Thạnh Mỹ Lợi, Long Hải Bảo, P. Thạnh Mỹ Lợi
Quy mô:
Diện tích: 417.6 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: