Sàn bất động sản

Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, Hưng Gia 3, mặt tiền, Bắc, Tân Phong , Quận 7
Vị trí: P. Tân Phong
Quy mô:
Diện tích: 111 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, D-1, DA Thái Sơn 1, mặt tiền, Tây Bắc, Xã Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: D-1 DA Thái Sơn 1, P. Xã Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 250 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, Q - 4, DA Thái Sơn 1, mặt tiền, Tây Nam, Xã Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: Q - 4 DA Thái Sơn 1, P. Xã Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 312 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, H-28, DA Thái Sơn 1, mặt tiền, Nam, Xã Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: H-28 DA Thái Sơn 1, P. Xã Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 250 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, D-115, DA Him Lam, mặt tiền, Đông, Phường Tân Hưng, Quận 7
Vị trí: D-115 DA Him Lam, P. Phường Tân Hưng
Quy mô:
Diện tích: 150 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, R-34, DA Him Lam, mặt tiền, Tây Nam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Vị trí: R-34 DA Him Lam, P. Phường Tân Hưng
Quy mô:
Diện tích: 200 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, N-18, DA Vạn Phát Hưng Q7, mặt tiền, Đông Nam, Phường Phú Mỷ, Quận 7
Vị trí: N-18 DA Vạn Phát Hưng Q7, P. Phường Phú Mỷ
Quy mô:
Diện tích: 248 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, N-2, DA Vạn Phát Hưng Q7, mặt tiền, Phường Phú Mỷ, Quận 7
Vị trí: N-2 DA Vạn Phát Hưng Q7, P. Phường Phú Mỷ
Quy mô:
Diện tích: 248 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, E-6, DA Tân AN Huy, mặt tiền, Nam, Xã Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: E-6 DA Tân AN Huy, P. Xã Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 256 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, E-4, DA Tân AN Huy, mặt tiền, Nam, Xã Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: E-4 DA Tân AN Huy, P. Xã Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 256 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Căn hộ cao cấp, CHCC Sky 3, Đông, Tân Phong, Quận 7
Vị trí: P. Tân Phong
Quy mô:
Diện tích:
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, K - 33, DA Thái Sơn 2, mặt tiền, Đông, xã Phước Kiển, Nhà Bè
Vị trí: K - 33 DA Thái Sơn 2, P. xã Phước Kiển
Quy mô:
Diện tích: 140 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, B3 - 03, DA Vạn Phát Hưng Phú Xuân, mặt tiền, Tây Nam, Xã Phú Xuân, Nhà
Vị trí: B3 - 03 DA Vạn Phát Hưng Phú Xuân, P. Xã Phú Xuân
Quy mô:
Diện tích: 240 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, A2 - 51, DA Vạn Phát Hưng Phú Xuân, mặt tiền, Đông Nam, Xã Phú Xuân,
Vị trí: A2 - 51 DA Vạn Phát Hưng Phú Xuân, P. Xã Phú Xuân
Quy mô:
Diện tích: 126 m2
Hiện trạng:
Pháp lý:
Chủ đầu tư:
Dự án: Cần bán: Biệt thự, Villa, D 26, DA Chợ Lớn , mặt tiền, Tây, P. Phú Mỷ, Quận 7
Vị trí: D 26 DA Chợ Lớn , P. P. Phú Mỷ
Quy mô:
Diện tích: 100 m2
Hiện trạng:
Pháp lý: