Tin nổi bật

Bộ Tài chính yêu cầu điều chỉnh giảm cước vận tải

Vì vậy, trong công văn số 16176/BTC-QLG, ngày 6/11, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm quy định về quản lý vận tải, giá cước vận tải.

Việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định cần được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. DN vận tải tính toán lại giá thành, thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và giá các yếu tố đầu vào.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế kiểm tra các DN vận tải, rà soát giá cước vận tải đã kê khai.

Trường hợp biến động của chi phí xăng dầu tác động làm giảm giá thành vận tải thì yêu cầu DN tính toán giá thành, kê khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu (đặc biệt là những DN đã kê khai tăng giá cước tại thời điểm xăng dầu tăng giá trong năm 2014); hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải và thu giá cước theo đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

Các tin khác